Värmepumpar

En värmepump överför värme från en kall till en varm plats. För att uppnå detta används en kompressor och köldmedia (värmebärare) Verkningsgraden kan vara upp till 500%. Tekniken i en värmepump är densamma som i en kylanläggning fast omvänd. Genom en knapptryckning kan värmepumpen ställas om till att producera kyla.

 

 

 


Luft/Luft

Luftvärmepumpen kan sänka energikostnaden för uppvärmning med upp till 65%, samtidigt får du också ett bättre inomhusklimat. Räkna med behaglig värme, varmare golv och renare luft. På sommaren kan du använda din luftvärmepump som luftkonditionering. En värmepump är också idealisk att använda som underhållsvärme i ditt garage eller fritidshus.

Luft/Vatten

 

Skillnaden mellan bergvärme och luft/vattenvärme är att en luftvattenvärmepump tar sin energi från luften precis som en luft/luftvärmepump. Skillnaden är att en luftvattenvärmepump värmer vattnet runt radiatorerna istället för inomhusluften och är därför jämförbar med bergvärme/jordvärme etc.