DH4  Sorptionsavfuktare


Produktbeskrivning

DH4 har inbyggd hygrostat där önskad luftfuktighetsnivå kan programmeras efter eget önskemål. Vid leverans är hygrostaten inställd på 65% RF.

Avläsning av status, relativ fukt och temperatur kan göras via en kabelseparerad display. Displayen kan placeras upp till 10 meter från avfuktaren vilket gör att avläsning kan ske i bostadsutrymmet även då avfuktaren står nere i en krypgrund eller uppe på en vind.

Avfuktning enligt sorptionsmetoden DH4

TrygghetsVaktens adsorptionsavfuktare DH4 är mycket driftsäker och drar minimalt med energi för denna typ av avfuktare. Detta genom en intelligent algoritm som drar nytta av att vid lägre temperaturer går det utan att det är någon risk för mikrobiell tillväxt tillåta högre relativ luftfuktighet.

En sorptionsavfuktare drar mera energi än TrygghetsVakten Pro-X eller TrygghetsVakten Krypgrund men är oftast lite snabbare att torka ner fukthalten i konstruktioner. Den är förstahandsvalet för kalla källare och garage. Sorptionsavfuktaren kräver regelbundna, årliga filterbyten.