Sanering

AMP -91 är en mycket kraftfull saneringsvätska som endast bör brukas vid yrkesmässig användning med helmask och skyddskläder.

Behandlat trä ser närmast ut som nytt efter en- eller ett par appliceringar.

AMP -91 oxiderar all mikrobiell påväxt som mögel, svartmögel, vitmögel, svampar och alger, samt jordbakterier och virus. Via vätningsmedel går den ned på djupet av den behandlade ytan för att slå ut påväxtens mycel(rot).

Inom ca ett par dygn efter appliceringen bryts AMP-91 ner till vanligt vatten och koksalt. Restprodukten, i form av koksaltkristaller absorberar luftens fuktighet och kan bilda vid tillfällen en mögelfientlig vätskefas i droppform för att ånyo vid torrare väderlek återgå till kristallin form.

Före sanering med AMP 91
Den här vinden har drabbats av kraftig svartmögelpåväxt som sakta men säkert äter sig in i det biologiska materialet. Som tur är så har inte rötbildning uppstått än vilket gör att trämaterialet går att rädda

Efter sanering med AMP 91
Resultatet är slående när vindens råspont och takstolar behandlats med den oxidativa saneringsvätskan


Vill du veta mer om den här produkten?

Kontakta oss!

Ring oss på 0763 - 03 50 00 eller fyll i formuläret nedan.