Sanering


Vid en mögelsanering arbetar vi på Previda med flytande oxidativ saneringsvätska för att på djupet frigöra mögelsporer ifrån det angripna biologiska materialet.

Mögelsporer äter sig långsamt in i biologiskt material och skapar på lång sikt rötbildning. För att undvika detta är det viktigt att upptäcka angreppet i tid. Därför är det extra viktigt att du som kund har en kontinuerlig mögelkontroll av din fastighet för att på så sätt veta när åtgärd bör sättas in.


Hur fungerar det?

Saneringsmedlet appliceras under tryck direkt på råspont alternativt trossbottnen där man täcker in allt biologiskt material för att på så sätt säkerställa att angreppet elimineras. Under åtgärden bör man inte som kund vistas i sin bostad då klorångorna som bildas vid applicering kan verka irriterande för slemhinnor såsom ögon, näsa och luftvägar.


Ozonbehandling mot mögel och luktsmittor

Ozonbehandling kan vara mycket effektivt vid vissa tillfällen såsom trånga utrymmen, luktsmittade material etc.

Ozonet skickas ut i luften med hjälp av en ozonmaskin med sekventiel pulsering för att undvika att skapa kemiska dofter eller skada elektronik. Ozonet neutraliserar bakterier, mögelsporer samt dåliga lukter i bostaden och kommer även in på djupet av de flesta material såsom trä textilier osv vilket gör denna behandling väldigt lämplig i dessa fall.


Kontakta oss om du vill veta mer om den här tjänsten!